Lễ trao quyết định cho Fago Ltd trở thành thành viên LM HTX & DN Hải Phòng

Ngày 16/17/2019, dưới sự chứng kiến của đại diện 2 bên, tại trụ sở Công ty Fago Ltd, Lãnh đạo Liên minh HTX & DN Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận và quyết định chính thức cho Ban Giám đốc Công ty Fago - từ đây, Fago Ltd vinh dự trở thành một phần trong Liên minh HTX và DN thành phố Cảng:

Với trách nhiệm của 1 thành viên mơí, Fago Ltd ý thức được mình phải liên tục đổi mới, sáng tạo và trở thành 1 thành viên tích cực đóng góp vào các hoạt động chung của Liên minh. Đồng thời, là 1 start up non trẻ, Fago Ltd cũng đồng hành cùng các thành viên khác trong liên minh để cùng hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp vào sự lớn mạnh của kinh tế thành phố Hải Phòng trong tương lai.