Hợp tác cùng phát triển giữa FAGO LTD CO. và P&P TCS

Với mục tiêu chung xuyên suốt đó là tìm kiếm, đánh giá những sản vật, đặc sản Việt Nam có chất lượng tốt để làm cầu nối đưa sản phẩm rộng rãi trong nước và quốc tế, hai đơn vị P&P TCS và Fago Ltd đã phát triển đối tác hợp tác chiến lược cùng nhau. Sau đây là Thư ngỏ của Công ty Fago Ltd gửi tới các khách hàng và đối tác:

https://drive.google.com/file/d/1EQkEkNk-JpHNHaEg1NIDDtitkkBRLDCW/view?usp=sharing