Fago được chọn là 1 trong 5 đơn vị KNĐMST của Tp Hải Phòng 2020

Trong giai đoạn khó khăn bủa vây do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Fago đã vinh dự được lựa chọn là 1 trong 5 đơn vị Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Tp Hải Phòng, được thành phố hỗ trợ phát triển trong năm 2020:

Đây quả thực là niềm vinh dự, tự hào và cũng là những áp lực dành cho Fago team để tiếp tục cố gắng vận động, phát triển hơn nữa để có bước tiến vững chắc trong giai đoạn mới:

Không đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào, bằng niềm tin, ý chí cũng như khát vọng thay đổi, vươn lên bằng bàn tay, khối óc của mình để giúp ích cho cộng đồng, cho đất nước, đó chính là kim chỉ nang cho con đường tiếp theo của Fago!