Fago chính thức là nhà phân phối các sản phẩm Hồng Hoa Cát Bà

Nhận thấy tiềm năng phát triển của một dòng sản phẩm nông nghiệp đặc sắc đã và đang được phát triển bởi Công ty Trường Xanh Foods, một doanh nghiệp Khoa học - xã hội được chứng nhận và hỗ trợ của chương trình đổi mới, sáng tạo của Chính phủ Phần Lan, đầu tháng 04/2019, Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Quốc tế Fago (Fago Ltd Co.) sau một thời gian nghiên cứu, đánh giá và làm việc đã chính thức trở thành nhà phân phối các sản phẩm Hồng Hoa Cát Bà - được gắn nhãn "Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà" của UNESCO.

Đây là một dấu mốc đánh dấu bước phát triển về chất cho tập sản phẩm - đặc sản Việt Nam giữa hai đơn vị FAGO LTD và P&P TCS.